Zaključki 5. UNESCO foruma o transformativnem izobraževanju

Zaključki 5. UNESCO foruma o transformativnem izobraževanju

Kot smo poročali, je bila Platforma SLOGA del nacionalne delegacije na 5. UNESCO forumu za transformativno izobraževanje za trajnostni razvoj, globalno državljanstvo ter zdravje in dobro počutje. Poleg posnetkov delov foruma, so na voljo tudi zaključki. Na zaključnem...
Zaključil se je 5. UNESCO forum o transformativnem izobraževanju

Zaključil se je 5. UNESCO forum o transformativnem izobraževanju

5. UNESCO forum za transformativno izobraževanje za trajnostni razvoj, globalno državljanstvo ter zdravje in dobro počutje je združil je strokovnjake na področju izobraževanja za trajnostni razvoj, globalnega učenja in izobraževanja za zdravje in dobro počutje, da bi...
Pogled naprej na cilj 4.7 trajnostnega razvoja

Pogled naprej na cilj 4.7 trajnostnega razvoja

Zakaj je transformativno izobraževanje ključni odziv na številne izzive prihodnosti? Bridge 47 je naročil raziskovalno publikacijo z naslovom Why is transformative education a vital response to the multiple challenges of the future?, ki jo je napisala Tereza Čajková....
Skladen evropski pristop k cilju SDG 4.7

Skladen evropski pristop k cilju SDG 4.7

Bridge 47 je izdal publikacijo o skladnem evropskem pristopu k uresničevanju cilja 4.7 ciljev trajnostnega razvoja. Publikacija raziskuje pomen skladnega evropskega pristopa in povezave z drugimi procesi EU, možnosti financiranja in poti za uresničitev skladnega...
Globalno učenje in policija: priložnost za partnerstvo?

Globalno učenje in policija: priložnost za partnerstvo?

Kakšne so možnosti in priložnosti za sodelovanje nevladnih organizacij ter policije na področju globalnega učenja? Kako pristopiti in kje začeti? Zakaj sploh vzpostaviti tovrstno partnerstvo? Odgovore ponuja publikacija Bridge 47 z naslovom Global Citizenship...
O transformativnem učenju v novi publikaciji Bridge 47

O transformativnem učenju v novi publikaciji Bridge 47

Izšla je zagovorniška publikacija o transformativnem učenju z naslovom Transformative Education – Bridging Education for Change, ki sta jo v sklopu projekta Bridge 47 napisali dr. Jana Arbeiter in dr. Maja Bučar. Izobraževanje bi moralo ljudem dati razumevanje,...