V okviru natečaja Evropa v šoli je tudi v šolskem letu 2023/2024 izšla publikacija, Letošnja tema natečaja nosi naslov Dobro se z dobrim vrača in se navezuje na 10. cilj trajnostnega razvoja: zmanjšanje neenakosti.

Natečaj Evropa v šoli pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije poteka od leta 2005, pred tem pa ga je od leta 1999 izvajal Informacijsko-dokumentacijski center Sveta Evrope. Z natečajem želijo spodbuditi razmišljanje otrok in mladostnikov o vsakodnevnem kakovostnem sobivanju z ljudmi v svoji bližnji in širši okolici.

V natečaju sodelujejo vrtci, osnovne in srednje šole. Poglavitna cilja natečaja sta prispevanje k ustvarjalnemu soočenju z družbenimi problemi, s katerimi se spopadamo doma, v Evropi in svetu ter krepitev medsebojnega razumevanja, strpnosti in solidarnosti. S pridobivanjem novih
znanj in vedenj ter spodbujanjem kritičnega odnosa do dogajanj v ožjem in širšem okolju želijo v okviru natečaja prispevati k razvijanju kritičnega mišljenja mladih. Namen natečaja je spodbujanje doživljanja in izražanja na različnih področjih umetnostnih zvrsti – na literarnem, likovnem, fotografskem in video področju, mladi pa lahko uredijo tudi svojo spletno stran.

Kot celota natečaj prispeva k 4. cilju trajnostnega razvoja: Kakovostno izobraževanje. Temo natečaja vsako leto izbere Nacionalni odbor natečaja Evropa v šoli pri ZPMS, ki vsebinsko naravnanost in slogan navadno prilagodi temi evropskega leta ali ciljem trajnostnega razvoja. Natečaj poteka na treh ravneh. Učenci in dijaki najprej ustvarjajo na šolski ravni, kjer mentorji izberejo izdelke in jih pošljejo ocenjevalnim komisijam na regijskih ravneh. Te izberejo najboljša dela s posameznega področja in jih posredujejo na nacionalno raven. Strokovna nacionalna ocenjevalna komisija nagradi prva tri dela posameznega natečajnega področja vsake starostne skupine. Natečaj Evropa v šoli se zaključi z nacionalnim dogodkom, ki navadno poteka v tednu, ko praznujemo dan Evrope (9. maj). Mladi nagrajenci natečaja prejmejo priznanja in nagrade.

Publikacija_Evropa v šoli

 

 

Globalno učenje so SDG II