Bridge 47 je izdal publikacijo o skladnem evropskem pristopu k uresničevanju cilja 4.7 ciljev trajnostnega razvoja. Publikacija raziskuje pomen skladnega evropskega pristopa in povezave z drugimi procesi EU, možnosti financiranja in poti za uresničitev skladnega pristopa.

Na podlagi splošnega priporočila Envision 4.7 Kažipota, da je potrebno “vseevropsko splošno strategijo za cilj 4.7 ciljev trajnostnega razvoja  razviti najpozneje do leta 2021”, je cilj tega dokumenta prikazati, zakaj bo skladen pristop k cilju 4.7 ciljev trajnostnega razvoja okrepil vlogo Evropske unije pri doseganju Agende 2030. Poročilo predlaga nekatere poti, ki jih je treba uresničiti, da bi ta skladen pristop postal resničnost. 

Publikacija: A Coherent European Approach to SDG Target 4.7

 Pripravila: PV
Foto: Bridge 47


Projekt Bridge 47 sooblikujejo evropske in globalne civilnodružbene organizacije, med njimi je tudi Platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da bi ta s pomočjo globalnega učenja prispevala k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Izražena stališča ne predstavljajo stališč Vlade RS in/ali Evropske unije.