Izšla je zagovorniška publikacija o transformativnem učenju z naslovom Transformative Education – Bridging Education for Change, ki sta jo v sklopu projekta Bridge 47 napisali dr. Jana Arbeiter in dr. Maja Bučar.

Izobraževanje bi moralo ljudem dati razumevanje, spretnosti in vrednote, ki jih potrebujejo za reševanje medsebojno povezanih izzivov 21. stoletja. Zato bi moralo izobraževanje posameznike pripraviti, da kritično razmislijo o temeljnih razlogih za globalne izzive za svetovno enakost, pravičnost in trajnost.

Ko sta učenje in izobraževanje transformativna, preobrazbena, lahko omogočita strukturne premike osnovnih predpostavk, misli, občutkov in dejanj ter učeče se opremita z znanjem, veščinami in vrednotami za spodbujanje trajnostnega razvoja.

Transformativno izobraževanje učečim se omogoča razumevanje in pričakovanje sprememb, obvladovanje negotovosti, kritično razmišljanje, spremembe vrednot, spoštovanje raznolikosti in empatijo.

Cilj 4.7 trajnostnega razvoja ponuja razumevanje, da lahko izobraževanje potencialno vodi v družbeno preobrazbo z različnimi „izobraževanji za“, kot so izobraževanje za trajnostni razvoj, izobraževanje o človekovih pravicah, izobraževanje za enakost spolov, izobraževanje za mir in izobraževanje za globalno državljanstvo.

Publikacija nakazuje, da so potrebne izboljšave na področjih usklajevanja, sodelovanja, ozaveščanja in razvoja zmogljivosti.

Ta publikacija je del serije publikacij projekta Bridge 47, ki so nastale z namenom podpore zagovorništvu cilja 4.7 ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030 v evropskih in svetovnih politikah. Ustvarjene so tako, da spodbujajo razpravo in predstavljajo avtorjev pogled na izbrano temo.

Transformative Education – Bridging Education for Change

Pripravila: PV
Foto: Bridge 47


Projekt Bridge 47 sooblikujejo evropske in globalne civilnodružbene organizacije, med njimi je tudi Platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da bi ta s pomočjo globalnega učenja prispevala k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Izražena stališča ne predstavljajo stališč Vlade RS in/ali Evropske unije.