Zakaj je transformativno izobraževanje ključni odziv na številne izzive prihodnosti? Bridge 47 je naročil raziskovalno publikacijo z naslovom Why is transformative education a vital response to the multiple challenges of the future?, ki jo je napisala Tereza Čajková.

To poročilo raziskuje vlogo transformativnega izobraževanja, kot je opisano v cilju 4.7 ciljev trajnostnega razvoja, pri odzivanju na globalne izzive, tveganja in trende prihodnosti ter je razdeljeno na tri dele:

  • Prvi del določa kontekst, ki temelji na več poročilih o predvidevanjih, ki nakazujejo, da se bodo fizični učinki podnebnih sprememb v naslednjih dveh desetletjih okrepili, saj se zdi, da človeštvo ne bo doseglo cilja omejevanja globalnega segrevanja na manj kot 2 ° C. Breme podnebnih motenj in okoljske degradacije že čutijo vsi, vendar nesorazmerno najbolj ranljivo prebivalstvo. Družbeni izzivi, opisani v poročilih predvidevanja, odražajo naraščajočo stopnjo negotovosti, negotovosti, krhkosti in kompleksnosti. Prihodnji svet bo verjetno bolj povezan, vendar bolj razdrobljen, za katerega bodo značilne številne spremembe.
  • Drugi del obravnava vlogo izobraževanja v času družbene in ekološke preobrazbe. Trenutno postaja vse več zagona za dvom o uveljavljenih izobraževalnih pristopih v smislu, ali so sposobni opremiti prihodnje generacije za spopadanje s številnimi krizami, na katera nas opozarjajo poročila predvidevanja. Transformativno izobraževanje lahko prispeva k temu procesu, saj je priprava učečih se na prihodnje izzive ena njegovih temeljnih obveznosti.
  • Tretji del ponuja vpogled v vrste učenja, ki so morda bolj primerne za spopadanje s temi številnimi izzivi. Transformativno učenje razvija kognitivne sposobnosti, da se učeči se učijo iz družbenih in zgodovinskih pomanjkljivosti prevladujočega pogleda na svet ter obravnavajo gonilne sile, odgovorne za degradacijo življenja na planetu. Lahko podpira razvoj dispozicij, ki učečim se omogočajo, da se med seboj in svetom povežejo na korenito drugačen način, pri čemer razumejo, da človeštva ne moremo ločiti od planeta in vseh drugih živih bitij, in da se bo človeštvo morda moralo naučiti živeti v njem in z njim.

Publikacija: Foresight and SDG 4.7 Publication

Na spreglejte tudi serije publikacij projekta Bridge 47, ki so nastale z namenom podpore zagovorništvu cilja 4.7 ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030 v evropskih in svetovnih politikah. Ustvarjene so tako, da spodbujajo razpravo in predstavljajo avtorjev pogled na izbrano temo.

Pripravila: PV
Foto: Bridge 47


Projekt Bridge 47 sooblikujejo evropske in globalne civilnodružbene organizacije, med njimi je tudi Platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da bi ta s pomočjo globalnega učenja prispevala k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Izražena stališča ne predstavljajo stališč Vlade RS in/ali Evropske unije.