Poročilo Citizenship and Lifelong Learning Monitor 2020 izšlo

Poročilo Citizenship and Lifelong Learning Monitor 2020 izšlo

Monitor državljanstva in vseživljenjskega učenja je letno poročilo fundacije SOLIDAR o spremembah na nacionalnih in evropski ravni na področju državljanske vzgoje in vseživljenjskega učenja. Monitor temelji na treh tematskih področjih: Zagotavljanje, da ljudje...
Poročilo o letnem srečanju Mreže za globalno učenje

Poročilo o letnem srečanju Mreže za globalno učenje

Na srečanju, ki je potekalo konec januarja v Colares, Portugalska, se je zbralo 33 udeležencev z namenom bodočega zagovarjanja in ozaveščanja o globalnem učenju v svojih državah. Pri oblikovanju te nove agende je sodelovala mreža in podskupine, ki so se lotevale...
Poročilo o trajnostnem razvoju v Evropi 2019

Poročilo o trajnostnem razvoju v Evropi 2019

Konec leta 2019  je bilo izdano poročilo o trajnostnem razvoju v Evropi, ki se osredotoča na nekatere ključne elemente razvoja, ki predstavljajo prioriteto za evropske države v današnjem času. Temelj tega poročila so raziskave in podatki o razvoju evropskih držav, ki...
InterCap: Poročilo o migracijah, trajnosti in učenju za razvoj

InterCap: Poročilo o migracijah, trajnosti in učenju za razvoj

Objavljeno je poročilo EU Audit on Migration, Sustainability and Development Education na temo migracij, trajnostni in izobraževanja za razvoj, ki ga je pripravila Diversity Development Group v okviru projekta InterCap, v katerem sodeluje tudi Zavod Global. Poročilo...