Poročilo Citizenship and Lifelong Learning Monitor 2020 izšlo

Poročilo Citizenship and Lifelong Learning Monitor 2020 izšlo

Monitor državljanstva in vseživljenjskega učenja je letno poročilo fundacije SOLIDAR o spremembah na nacionalnih in evropski ravni na področju državljanske vzgoje in vseživljenjskega učenja. Monitor temelji na treh tematskih področjih: Zagotavljanje, da ljudje...
Poročilo o letnem srečanju Mreže za globalno učenje

Poročilo o letnem srečanju Mreže za globalno učenje

Na srečanju, ki je potekalo konec januarja v Colares, Portugalska, se je zbralo 33 udeležencev z namenom bodočega zagovarjanja in ozaveščanja o globalnem učenju v svojih državah. Pri oblikovanju te nove agende je sodelovala mreža in podskupine, ki so se lotevale...
Poročilo o trajnostnem razvoju v Evropi 2019

Poročilo o trajnostnem razvoju v Evropi 2019

Konec leta 2019  je bilo izdano poročilo o trajnostnem razvoju v Evropi, ki se osredotoča na nekatere ključne elemente razvoja, ki predstavljajo prioriteto za evropske države v današnjem času. Temelj tega poročila so raziskave in podatki o razvoju evropskih držav, ki...