European Youth Event 2020 – poziv za sodelovanje

European Youth Event 2020 – poziv za sodelovanje

European Youth Event (EYE) ali Evropski mladinski dogodek, je dogodek, ki ga Evropski parlament organizira vsaki dve leti in je namenjen srečanjju tisočih mladih iz cele Evrope. EYE je priložnost za deljenje idej in vplivanje na odločevalce. Naslednji dogodek bo 29....
Center Sever Jug izdal nov video o globalnem učenju

Center Sever Jug izdal nov video o globalnem učenju

Center Sever-Jug Sveta Evrope je pripravil pedagoški videoposnetek za spodbujanje in ozaveščanje o konceptu globalnega učenja in njegovem metodološkem pristopu. Globalno učenje je pedagoški pristop, ki spodbuja več perspektiv in dekonstrukcijo stereotipov. Gradi na...
V Bolgariji potekal projektni sestanek projekta Bridge 47

V Bolgariji potekal projektni sestanek projekta Bridge 47

Med 9. in 12. septembrom je v Sofiji in Borovetsu v Bolgariji potekal projektni sestanek Bridge 47, v katerem je partnerica tudi platforma SLOGA. Sestanka ob zaključku drugega leta izvajanja projekta sta se udeležila vodji projekta v Sloveniji. Namen sestanka je bil...