Center Sever Jug Sveta Evrope je izdal nove smernice za globalno učenje. Smernice za globalno učenje – koncepti in metodologije globalnega učenja za izobraževalce in oblikovalce politik uvajajo metodološke pristope za podporo merjenja in spremljanja globalnega učenja. Smernice bodo kmalu na voljo tudi v slovenskem jeziku.

Struktura dokumenta je zasnovana tako, da okrepi njegoovo praktično uporabo in izobraževalcem formalnega ter neformalnega učenja omogoči, da se spopadejo z različnimi vidiki gloabalnega učenja v okviru usposabljanj, učenja in vrednotenja.

Nova različica Smernic za globalno učenje – koncepti in metodologije globalnega učenja za izobraževalce in oblikovalce politik je trenutno na voljo v angleškem jeziku, smernice pa se že prevajajo v francoščino in španščino. Platforma SLOGA, kot nacionalni koordinator globalnega učenja, je že prepoznala pomembnost novih smernic, zato je že začela postopke, da bodo smernice kmalu prevedene in natisnjene v slovenskem jeziku.

Smernice bodo služile tudi kot referenčni pedagoški vir za izobraževanja in spletne tečaje Centera Sever Jug Sveta Evrope, te pa bo dopolnil tudi množičen odprt spletni tečaj (Massive Open Online Course – MOOC).