Med 9. in 12. septembrom je v Sofiji in Borovetsu v Bolgariji potekal projektni sestanek Bridge 47, v katerem je partnerica tudi platforma SLOGA. Sestanka ob zaključku drugega leta izvajanja projekta sta se udeležila vodji projekta v Sloveniji.

Namen sestanka je bil evalvirati izvedene aktivnosti v drugem projektnem letu in načrtovanje aktivnosti v zadnjem letu izvajanja projekta. Srečanje je bilo tudi priložnost za izmenjavo izkušenj in znanj med projektnimi partnerji. Po projektnem sestanku je potekalo tudi celodnevno uposabljanje s področja globalnega učenja, ki ga je vodila Dani D’Emilia iz Decolonial Futures Collective.

V sklopu triletnega projekta, ki bo potekal do septembra 2020, koordiniramo globalno mrežo, koalicijo organizacij in posameznikov, ki se zavzemajo za spodbujanje izobraževanja o globalnem učenju, in še posebej za dosego cilja trajnostnega razvoja 4.7. Mreža gradi mostove med vsemi vrstami izobraževanja in predstavlja forum za izmenjavo in skupno prizadevanje za doseganje cilja 4.7. Prizadevamo si za spremembo politik na nacionalni, evropski in svetovni ravni za večjo prepoznavnost bistvene vloge globalnega učenja pri doseganju Agende 2030, svetovne pravičnosti in izkoreninjenja revščine. Gradimo nova partnerstva s široko paleto zainteresiranih deležnikov, da bi ideale in prakso globalnega učenja približali novim občinstvom. Stremimo k opolnomočenju evropske in globalne civilne družbe za uporabo inovativnih orodij ter pristopov globalega učenja.

69926592_1158810297653360_4483378775312039936_n 70686717_1158809924320064_4091285150661345280_n69867305_1158809957653394_8789986729764323328_n

71015843_10158023989448690_7045857775657680896_o


 Projekt Bridge 47 sooblikuje in izvaja 15 evropskih in globalnih organizacij civilne družbe, med njimi je tudi platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da s pomočjo globalnega učenja prispeva k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.Bridge 47 logotipi