Evropska komisija je danes, ko v Bruslju poteka drugi evropski vrh o izobraževanju, objavila Pregled izobraževanja in usposabljanja 2019. V njem je opisan napredek, ki ga je EU opravila pri doseganju svojih ciljev na področju izobraževanja in usposabljanja. Boljša podpora učiteljem je ključna za uspeh evropskega izobraževalnega prostora, učiteljski poklic pa je treba narediti bolj privlačen, piše v poročilu.

Že osmo leto zapored Pregled izobraževanja in usposabljanja predstavlja številne podatke o razvoju nacionalnih sistemov izobraževanja in usposabljanja po vsej Evropski uniji (EU).

Poročilo ugotavlja napredek posameznih držav pri doseganju ciljev strateškega okvira Izobraževanje in usposabljanje 2020 (ET 2020) za evropsko sodelovanje na teh področjih. Omogoča tudi vpogled v ukrepe, sprejete za reševanje vprašanj, povezanih z izobraževanjem, v okviru evropskega semestra.

Pregled ponuja predloge za reforme politik, ki izboljšujejo odzivnost nacionalnih sistemov izobraževanja in usposabljanja na družbene potrebe in potrebe trga dela.

Poleg tega poročilo pomaga opredeliti področja, ki bi za izobraževanje, usposabljanje in spretnosti potrebovala finančna sredstva iz naslednjega dolgoročnega proračuna EU – večletnega finančnega okvira (MFF).

Pregled vsebuje primerjavo nacionalnih izobraževalnih sistemov v obliki 28 poglobljenih poročil za posamezne države.

Evropski komisar Tibor Navracsics je 26. septembra 2019 na drugem evropskem vrhu o izobraževanju predstavil Pregled izobraževanja in usposabljanja za leto 2019.

Najnovejša izdaja pregleda se osredotoča na učitelje. Šteje se, da imajo ravno učitelji največji vpliv na učenje v šolskem okolju.

Pregled z uporabo novih podatkov prikazuje skupne izzive, s katerimi se srečujejo države članice EU, ki si prizadevajo pritegniti in ohranjati najboljše strokovnjake za poučevanje. Ta izziv bo predvidoma postal še pomembnejši v naslednjem desetletju, ko pričakujemo val upokojitev izkušenih učiteljev.

Letošnja izdaja Pregleda izobraževanja in usposabljanja je že deseta po začetku izvajanja strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju – ET 2020. Evropske države so v tem procesu od uvedbe referenčnih meril EU leta 2009 zelo povečale udeležbo v izobraževanju.

Kljub temu približno 20 % 15-letnikov iz vse Evrope še vedno ogroža izobrazbena revščina, saj nimajo osnovnih kompetenc na področju bralne in matematične pismenosti ali zadostnega znanja iz naravoslovja. Druga prednostna področja pregleda vključujejo: jezikovno znanje in izobraževanje odraslih, učitelji, naložbe v izobraževanje in usposabljanje, izobraževanje o IKT, podjetništvo v izobraževanju ter poklicno izobraževanje in usposabljanje (PIU).

Več informacij