Center Sever-Jug Sveta Evrope je pripravil pedagoški videoposnetek za spodbujanje in ozaveščanje o konceptu globalnega učenja in njegovem metodološkem pristopu.

Globalno učenje je pedagoški pristop, ki spodbuja več perspektiv in dekonstrukcijo stereotipov. Gradi na globalnih razsežnostih izobraževanja za državljanstvo, kot so razvoj, človekove pravice, trajnost, mir in preprečevanje konfliktov ter medkulturni dialog. Za spodbujanje kritične analize in aktivnega državljanstva temelji na neformalni metodologiji, ki je osredotočena na učence in na participativni način.

Globalno učenje vključuje razvojno izobraževanje, izobraževanje o človekovih pravicah, izobraževanje za trajnost, izobraževanje za mir in preprečevanje konfliktov ter medkulturno izobraževanje; torej globalna razsežnost državljanske vzgoje.