Septembra so se partnerji projekta SMILE, Supporting Migrant Inclusion in Lifelong Learning and Education oziroma ‘Podpora migrantom pri vključevanju v vseživljensko učenje in izobraževanje’ – The Foundation for Shelter and Support to Migrants (Malta), Integration För Alla (Švedska), Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology LTD (Ciper) in Inštitut za afriške študije – zadnjič srečali na Malti in uspešno zaključili z aktivnostmi projekta. “Ostane nam le še najzabavnejši del: poročanje in urejanje dokumentacije.”

“Osnovni cilj projekta je bil spodbujanje vključevanja migrantov v vseživljensko učenje in v sistem izobraževanja odraslih. Predvsem v tiste oblike izobraževanja, ki so neposredno povezane s socialno in ekonomsko integracijo. Slednje je, kar se je izkazalo v vseh partnerskih državah, še posebnega pomena za migrantke. Poleg tega smo poskušali razviti vire za podporo vsem tistim, ki – na formalen ali neformalen način – podpirajo migrante pri vseživljenskem učenju in ki lahko zagotovijo dobro učno okolje v skupnosti. Na Inštitutu za afriške študije smo k sodelovanju povabili predstavnike organizacij (Javni zavod Cene Štupar in Zavod za zaposlovanje RS) in posameznike, ki se vsakodnevno srečujejo z migranti, ki so vključeni v izobraževanje odraslih ali pa se pri poskusih vključevanja srečujejo z večjimi ali manjšimi birokratskimi ovirami. Obiska pri partnerskih organizacijah na Švedskem in Malti sta nam omogočila primerjavo sistemov izobraževanja migrantov in identifikacijo vsem skupnih (npr. jezik in priznavanje predhodno dosežene izobrazbe) in nacionalno specifičnih problemov (npr. rigidno vztrajanje pri formalnih dokazih že dosežene izobrazbe).

Konkretni rezultati projekta so:

  1. Akreditirana (le na Malti) študijska enota evropskega sistema prenašanja in zbiranja kreditnih točk 3 (3 ECTS Study Unit), nivo 5, za učitelje nadaljnega izobraževanja in usposabljanja o vključevanju migrantov v vseživljensko učenje.
  2. Priročnik za razvijanje sposobnosti pomožnih učiteljev in drugega podpornega osebja za mentorstvo in podporo migrantom v ustanovah vseživljenskega učenja.
  3. Vodila oziroma priporočila za odločevalce v sistemu izobraževanja, inštitute, občine in administratorje izobraževalnih programov.
  4. Raziskovalno poročilo z analizo izzivov in dobrih praks v štirih partnerskih državah (Malta, Slovenija, Ciper, Švedska).

Projekt v sami zasnovi in tudi med izvajanjem ni predvideval neposrednega uresničevanja kakšnega od ciljev trajnostnega razvoja. Smo pa hitro ugotovili, da se znanja, prakse, spoznanja in informacije z naših tovrstnih projektov dopolnjujejo s SMIle-om in obratno. Projekt je med izvajanji in z doseženimi rezultati neposredno nagovoril CTR 4 (kakovostno izobraževanje) in CTR 5 (enakost spolov) ter posredno tudi CTR 10 (zmanjšanje neenakosti) in CTR 11 (trajnostna mesta in skupnosti).”

Vir: Inštitut za afriške študije