Od 18. maja 2016 do 15. oktobra 2017 smo izvajali spletno ozaveščevalno kampanjo o povezavi med cilji trajnostnega razvoja in globalnim učenjem, ki je potekala v  sklopu projekta Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev!, kjer so združene nevladne organizacije izvajale aktivnosti s področja globalnega učenja.
Spletna ozaveščevalna kampanja se je izvajala med 18. majem 2016 in 15. oktobrom 2017 (516 dni, 357 delovnih dni). Koordinirala jo je platforma SLOGA, ki je v tem času pripravila 357 objav na socialnih omrežjih Facebook in Twitter. Pri kampanji so sodelovale tudi vse ostale organizacije v konzorciju, ki so objavljale tudi na platformi Instagram. To pomeni, da je bila vsak dan vsaj ena sveža objava, ki je aktualne tematike povezovala s cilji trajnostnega razvoja ter globalnim učenjem.

S tem pristopom smo želeli ozavestiti javnost, da so globalni cilji vpeti v naš vsakdan, da so cilji uresničljivi, a le še k njihovem uresničevanju pristopimo vsi, skupaj. Pri tem nam lahko pomaga tudi globalno učenje, ki poudarja soodvisnost in posameznikovo vpetost v globalno dogajanje.

Zbirno poročilo povzema objave platforme SLOGA ne samo z namenom beleženja opravljenega dela, temveč tudi kot pripomoček pri povezovanju aktualnega dogajanja po svetu s cilji trajnostnega razvoja in globalnim učenjem.

Organizacije, združene v konzorciju, smo v sklopu projekta izvedle delavnice globalnega učenja za otroke, mlade in učitelje po različnih krajih v Sloveniji, organizirali smo nacionalno konferenco in motivacijski dan za učitelje, izdali promocijski letak in Priročnik o ciljih trajnostnega razvoja v povezavi z globalnim učenjem, izvajale smo zagovorniške aktivnosti, izdale tematsko številko Slogopisa o globalnem učenju, mesečne novičnike za učitelje, tematske mesece, izvedle smo Teden globalnega učenja v novembru 2016 in ga promovirale v 2017, na spletu pa izvedle obsežno ozaveščevalno kampanjo.

V projektu, ki je trajal 18 mesecev, in ki ga je financiralo Ministrstvo za zunanje zadeve, smo bili združeni Društvo Humanitas, Zavod Global, Inštitut za afriške študije, Zavod Voluntariat, Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Mirovni inštitut, Humanitarno društvo ADRA Slovenija, Umanotera, Društvo Focus, Društvo Amnesty International Slovenije, Društvo za Združene narode za Slovenijo, Človekoljubno društvo Up Jesenice in SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč.

Spletna kampanja o povezavi med cilji trajnostnega razvoja in globalnim učenjem