Od 1. do 3. decembra je v Ljubljani potekala mednarodna konferenca EDUVision 2016 – Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij, namenjena vzgojiteljem, učiteljem, raziskovalcem s področja izobraževanja in ostali zainteresirani javnosti. Konferenca s sloganom »Postanimo sprememba, ki jo želimo videti v svetu«, je med drugim naslovila tudi temo poučevanja za okolje in trajnostni razvoj. 

Društvo Humanitas je sodelovalo na okrogli mizi “Vzgoja za trajnostni razvoj v šolskem vsakdanu”, prispevek Tine Trdin o izkušnjah, načinih in dobrih praksah globalnega učenja v šolah pa si na na straneh 270-271 lahko preberete v javno dostopnem ZBORNIKU PRISPEVKOV.