Tabor skavtskih voditeljev je poseben skavtski dogodek, ki je do sedaj potekal že leta 1999, 2006 in 2012. Letošnji skavtski dogodek, ki se ga je udeležilo 444 skavtskih voditeljev, je trajal od 5. do 11. avgusta. SLOGA je na taborjenju izvedela delavnice globalnega učenja, kjer smo se z mladimi voditelji pogovarjali o dialogu, sprejemanju drugačnosti in drugačnih, migracijah, beguncih in drugih ranljivih skupinah.

Geslo tokratnega tabora voditeljev je bilo SREČAnje. Sreča je biti skupaj, nekomu pripadati. Nove ideje, misli in življenje se namreč rojevajo v odnosih in tudi združenje se je rodilo skozi odnos. Pravzaprav  vsi izhajamo iz odnosov; iz sreče, ki jo čutimo, kadar smo skupaj in iz ustvarjalnosti, ki se v srečanju rojeva. In ravno to je namen tabora voditeljev; s sobivanjem presegati različnost, se učiti drug od drugega in z drugim, gojiti spoštovanje, kulturo nenasilja in prispevati k mirnejšem svetu povezanem v prijateljstvu. Skavtskim voditeljem je bilo omogočeno pristno izkustvo skavtske vzgoje, duhovne izkušnje, občutje povezanosti in skupnosti.

V prvih dveh dneh tabora se je po vsej Sloveniji zvrstilo 56 posebnih SREČAnj skavtskih skupin z ranljivimi skupinami. Kar 1.200 pomoči potrebnih ljudi bo občutilo skavtski zakon, ki govori, da skavtinja oz. skavt vsak dan naredi vsaj eno dobro delo. Skoraj 500 mladih skavtov je namreč v svojih domačih okoljih naredilo nekaj za boljše odnose oziroma za lepše bivanje v skupnostih ter doživelo izkustvo osebnega stika z ljudmi, ki jih niso vajeni in so pogosto tarča predsodkov ter nestrpnosti.

Na taboru skavtskih voditeljev so se srečali skavtski voditelji iz vse Slovenije. To so mladi prostovoljci, ki vodijo več kot 5.000 mladih skavtov, tokrat pa so imeli prostor in čas za srečanje drug z drugim, izmenjavo dobrih idej, motivacijo, predvsem pa navdušenje nad naravo, zvezdami in ognjem.

Vodja globalnega učenja pri platformi SLOGA je izvedla delavnice, na katerih so se z udelenci pogovarjali in učili o kulturi dialoga, sprejemanju drugačnosti in zaščiti drugačnih, migracijah, ranljivih skupinah in našim odnosom do njih … Predstavila je tudi orodja – igralne karte Več kot ena zgodba ter druge metode, ki jih lahko skavtski voditelji uporabljajo pri svojem delu.

skavti 2