Platforma SLOGA vas vabi na posvet “Vloga globalnega učenja v današnji družbi”, ki bo potekal 11. junija 2019 med 10.00 in 11.30 v Narodnem muzeju Slovenije (na Muzejski ploščadi Metelkova), Maistrova 1, 1000 Ljubljana. Tema posveta bo stanje globalnega učenja v Sloveniji in o priložnostih za krepitev le-tega, vključno s spodbujanjem večdeležniškega sodelovanja skladno z Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030.

Namen strokovnega posveta “Vloga globalnega učenja v današnji družbi” je spodbuditi razpravo o priložnostih za krepitev globalnega učenja v Sloveniji, vključno s priložnostmi za umestitev globalnega učenja v postopku oblikovanja nove Bele knjige. Po uvodnih razmišljanjih strokovnjakov in deležnikov iz različnih področij o stanju globalnega učenja v Sloveniji bo sledila razprava o zaznanih potrebah na tem področju in priložnostih za nadaljnjo krepitev globalnega učenja v Sloveniji. Z umeščanjem globalnega učenja bomo začeli izpolnjevati številna priporočila na mednarodni in nacionalni ravni, kot tudi zagotovili vključujoče in trajnostno izobraževanje za vse.

V sodobnem svetu smo ljudje kljub geografski oddaljenosti med seboj povezani in medsebojno soodvisni. Zato je ključno, da se kot posamezniki zavedamo svoje vloge v svetu in prevzemamo odgovornost za svoja dejanja. Pomembno vlogo pri tem ima globalno učenje, ki je vseživljenjski proces življenja in delovanja, ki nam omogoča razumevanje različnosti in nas opremlja z znanjem, veščinami ter vrednotami, ki jih kot državljani sveta potrebujemo za soočanje z globalnimi izzivi.

Svojo udeležbo potrdite na info@sloga-platform.org do 7. junija 2019.

9.30 – 10.00: prihod, kava in čaj

10.00 – 11.30:

Uvodni prispevki:

  • prof. dr. Maja Bučar (Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani)
  • Zvonka Pangerc Pahernik (Andragoški center Slovenije)
  • Tina Trdin (Humanitas)
  • mag. Barbara Urbanija (Urad za UNESCO)
  • Uroš Vajgl (vodja Sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, Ministrstvo za zunanje zadeve)
  • Patricija Virtič (SLOGA)

Razprava, moderira Albin Keuc

Vabilo in program: Vabilo 11. junij Vloga globalnega učenja v današnji družbi


Sodelovanje v Tednu vseživljenjskega učenja poteka v sklopu projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve in projekta Bridge 47, ki ga finančno podpira EU. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve ali Evropske unije.

logotipi_tvu+