Platforma EPALE ponuja odprti izobraževalni vir na temo izobraževanja odraslih in trajnostnega razvoja.  V njem boste našli predstavitev ukrepov in pobud za trajnostni razvoj, sprejetih na evropski in svetovni ravni, potrebnih kompetenc izobraževalcev in učečih se ter dodatne vire o tej pomembni temi.

Globalne okoljske spremembe zahtevajo nujen prehod na okoljsko trajnostno, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo. Izobraževanje odraslih pa ima ključno vlogo pri posredovanju spretnosti in znanj, ki bodo posameznikom omogočile ohranjanje konkurenčnosti na trajnosten način.

Preberi Izobraževanje odraslih in trajnostni razvoj 

Pripravila: PV
Foto: EPALE