Digital Promise Global, kampanja United Nations SDG Action Campaign in Oculus so začele program MY World 360°, ki je namenjen participaciji mladih in izboljšanju njihovega razumevanja globalnih izzivov, ki vplivajo na skupnosti po vsem svetu, gradnji tehničnih veščin mladih skozi nove medije in ozaveščanju javnosti in njihovi aktivaciji. Program prepoznava potencial izkustvenega pripovedovanja zgodb in tehnologij, kot je virtualna realnost in spodbuja mlade po vsem svetu k ustvarjanju medijskih vsebin v formatu 360° kot način za deljenje njihovih perspektiv in pospeševanje akcij za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Za uvrstitev svojih medijskih izdelkov 360° v naslednji “showcase” jih lahko oddate do 15. avgusta 2019.

MY World 360° vključuje Program Guide in FAQ za pomoč pri učenju o ciljih trajnostnega razvoja in za razvijanje veščin, potrebnih za ustvarjanje, urejanje in deljenje medijev 360° za predstavitev lastnih perspektiv in skupnosti na prepričljiv in privlačen način.

Več informacij je na voljo tukaj.