V sklopu aktivnosti projekta Bridge 47 se je vodja področja globalnega učenja pri platformi SLOGA udeležila konference NECE (Networking European Citizenship Education) z naslovom »Confronting inequalities! The role of Citizenship Education«, ki je v Glasgowu na Škotskem potekala od 25. do 27. oktobra 2019.

Cilj NECE 2019 je bil raziskati vprašanje neenakosti v razvoju državljanstva in politične identitete mladih. V razpravi smo osredotočiti na to, kako prikrajšanost – v različnih oblikah in zlasti v okviru vse večje neenakosti – vpliva na način, kako mladi vidijo sami sebe kot prebivalce mest, državljane in pripadnike mednarodne skupnosti.

Bridge 47 je bil na konferenci prisoten z vodjo zagovorništva na enem od panelov, ki se je osredotočal na globalno učenje, predstavnica platforme SLOGA, ki je hkrati tudi slovenska nacionalna koordinatorka projekta Bridge 47, pa je vodila pogovor o partnerstvih v globalnem učenju. Bridge 47 je bil na konferenci prisoten tudi na tržnici metodologij, kjer je predstavljal predvsem izkušnje, pridobljene pri izvajanju projekta in najnovejšo publikacijo.

NECE je odprta, nadnacionalna in raznolika skupnost zainteresiranih strani in izvajalcev državljanske vzgoje (formalno, neformalno in neformalno izobraževanje) iz Evrope in pridruženih držav. Ponuja prostor za razpravo in izmenjavo znanja s področja.

Na urejen spletnem mestu konference najdete program, listo pristnosti, predstvaitve in nagovore ter videoposnetke okroglih miz.


Projekt Bridge 47 sooblikuje in izvaja 15 evropskih in globalnih organizacij civilne družbe, med njimi je tudi platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da s pomočjo globalnega učenja prispeva k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve v sklopu sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje. Izražena stališča ne predstavljajo stališč EU ali Vlade Republike Slovenije.Bridge 47 logotipi