Inštitut za afriške študije se je ozaveščanja o temi enakosti spolov in cilja trajnostnega razvoja 5 lotil z inovativnimi orodji, s kvizom na spletni aplikaciji Kahoot. “Kahoot kviz je enostavna spletna aplikacija, ki jo je treba naložiti na mobilni telefon, odpreti in že lahko odgovarjamo na vprašanja. Pomembna prednost aplikacije je, da omogoča popostritev vprašanj z namigi v obliki fotografij, ilustracij ali youtube posnetkov. Isto velja za sprotna ali končna pojasnila pravilnih odgovorov. Ker odgovarjanje poteka preko mobilnih telefon ali osebnih računalnikov, lahko vsi udeleženci odgovarjajo hkrati oziroma tekmujejo kdo bo prej pravilno odgovoril.”

“Lahko se odločijo, da bodo sodelovali kot posamezniki ali kot skupina. Odgovor in avtorica/avtor odgovora se zabeleži v realnem času in je vidna vsem. Odgovarjanje na vprašanja tako postane družabna igra, ki upošteva načela učenja preko igre. Z ustrezno pripravo kviza (vprašanj, namigov, vmesnih pojasnil, vstavljenih povezav ipd.) ga lahko spremenimo tudi v digitalno aktivistično orodje.

Pri pripravi Kohoot kviza o »Enakosti spolov« smo upoštevali oba vidika. Prepričani smo, da se bodo vsi, ki se ga bodo lotili, naučili nekaj novega o enakosti spolov in spoznali prednosti, ki jih vsem nam prinaša uresničitev tega razvojnega cilja.”

Vir: IAŠ