Izšlo je zaključno poročilo Regijskega seminarja za globalno učenje za Jugovzhodno Evropo in Sredozemlje, ki je potekal 6. novembra 2018 v Ljubljani. Seminar sta organizirala Center Sever Jug Sveta Evrope in platforma SLOGA v sodelovanju s partnerji iz Bolgarije, Cipra, Malte in Romunije. Poročilo je pripravila platforma SLOGA.

Kot smo poročali, je Slovenija gostila gostila Regijski seminar za globalno učenje za Jugovzhodno Evropo in Sredozemlje, z namenom pregleda področja globalnega učenja v posamezni državi, in sicer z vidika politik, razvoja učnih načrtov, podpore pedagoškim strokovnjakom ter zagovorništva. Skoraj 30 domačih in tujih strokovnjakov in izobraževalcev je pregledalo opravljeno delo na področju globalnega učenja v preteklem letu in oblikovalo priporočila za izvrševanje priporočil, sprejetih na vseevropski konferenci za globalno učenje, ki je leta 2015 potekala v Zagrebu.

Zaključno poročilo SEE MED 2018