Bi sodelovali na izobraževalnem popotovanje z uporabo metode transformativnega učenja v okviru projekta Bridge 47? Popotovanje bo potekalo v obliki treh delavnic (dve bosta potekali v Nemčiji in ena v Srbiji), spletnih seminarjev, spletnega svetovanja in mentorstva ter izmenjave praktičnih izkušenj.

Izobraževalno popotovanje se bo začelo oktobra 2018 in zaključilo maja 2019. Vsi stroški sodelovanja so pokriti, vsak udeleženec pa bo moral pokriti strošek prijavnine.

Vse zainteresirane prosimo, da interes za udeležbo potrdite na timo.halthoff@bridge47.org, najkasneje do 2. julija 2018.

Več informacij o možnosti sodelovanja