Transformativne kompetence za trajnostni razvoj

Transformativne kompetence za trajnostni razvoj

Izšla je zagovorniška publikacija o potrebnih kompetencah za doseganje cilja 4.7 trajnostnega razvoja z naslovom Transformative Competencies – How to Define and Implement Competencies for SDG Target 4.7, ki  jo je v sklopu projekta Bridge 47 napisala Johanna...
Razmišljanja strokovnjakov in praktikov globalnega učenja

Razmišljanja strokovnjakov in praktikov globalnega učenja

Raziskovalci, ki so strokovnjaki in praktiki globalnega učenja, so ob izdaji serije zagovorniških publikacij o temah, opredeljenih v Envision 4.7″: Kažipot, kako krepiti cilj trajnostnega razvoja 4.7, pripravili bloge, v katerih delijo svoje poglede na teme...
Skladen evropski pristop k cilju SDG 4.7

Skladen evropski pristop k cilju SDG 4.7

Bridge 47 je izdal publikacijo o skladnem evropskem pristopu k uresničevanju cilja 4.7 ciljev trajnostnega razvoja. Publikacija raziskuje pomen skladnega evropskega pristopa in povezave z drugimi procesi EU, možnosti financiranja in poti za uresničitev skladnega...
Globalno učenje in policija: priložnost za partnerstvo?

Globalno učenje in policija: priložnost za partnerstvo?

Kakšne so možnosti in priložnosti za sodelovanje nevladnih organizacij ter policije na področju globalnega učenja? Kako pristopiti in kje začeti? Zakaj sploh vzpostaviti tovrstno partnerstvo? Odgovore ponuja publikacija Bridge 47 z naslovom Global Citizenship...