Na voljo poročilo Poučevanje za podnebne ukrepe

Na voljo poročilo Poučevanje za podnebne ukrepe

UNESCO je sodeloval z OECD in Education International pri pobudi Teaching for Climate Action, da bi zbral strokovno znanje učiteljev o tem, kaj je pomembno pri spodbujanju aktivacije učencev za podnebne zadeve. Nastalo je skupno poročilo. Učitelji z vsega sveta so...
Kritičen pogled na globalno kompetenco v raziskavi PISA

Kritičen pogled na globalno kompetenco v raziskavi PISA

V predavanju “Grounding PISA: A critique of the OECD measure of global competence” doktorska študentka Heela Goren (UCL Institute of Education) na kratko predstavi domnevne cilje ukrepa in ga poveže z globalnim državljanstvom ter cilji trajnostnega...
Pogovori o poučevanju za podnebne ukrepe

Pogovori o poučevanju za podnebne ukrepe

UNESCO, OECD in Education International sta organizirala niz pogovorov za učiteljice in učitelje na temo podnebnih sprememb. Na voljo je posnetek pogovora o pedagogiki, ki lahko podpira opolnomočenje učečih se za podnebne ukrepe. Na pogovoru smo od učiteljev in...