V predavanju “Grounding PISA: A critique of the OECD measure of global competence” doktorska študentka Heela Goren (UCL Institute of Education) na kratko predstavi domnevne cilje ukrepa in ga poveže z globalnim državljanstvom ter cilji trajnostnega razvoja.

V raziskavo OECD PISA 2018 je bilo vključeno merilo globalne kompetence, ki naj bi ocenilo, v kolikšni meri so učenci po vsem svetu pripravljeni sodelovati z globalno družbo in njenimi izzivi. Ukrep naj bi bil razvit kot odziv na cilje trajnostnega razvoja in način za oceno cilja 4.7, ki zahteva, da je globalno učenje na voljo vsem učečim se.

V predavanju Gorenova predstavi nekatere kritike, ki so jih izrazili drugi glede okvira; in razpravlja o ugotovitvah iz razprav v fokusnih skupinah z izraelskimi študenti. Pokaže, kako te ugotovitve v kombinaciji s širšo kritiko okvira spodkopavajo veljavnost ukrepa.

POSNETEK PREDAVANJA

Pripravila: PV
Foto: Posnetek zaslona