UNESCO, OECD in Education International sta organizirala niz pogovorov za učiteljice in učitelje na temo podnebnih sprememb. Na voljo je posnetek pogovora o pedagogiki, ki lahko podpira opolnomočenje učečih se za podnebne ukrepe.

Na pogovoru smo od učiteljev in strokovnjakov slišali o pomenu ponovnega razmišljanja/premišljenja o poučevanju podnebne vzgoje za opolnomočenje študentov. Na dogodku, ki se ga je udeležila tudi Platforma SLOGA smo razpravljali o različnih pristopih k poučevanju in spoznavanju podnebnih vprašanj ter o možnem vplivu, ki bi ga lahko imeli na izgradnjo bolj zelene prihodnosti.

Posnetki pogovorov

Zelena prihodnost zahteva preobrazbo na vseh ravneh – izobraževanje pa ima ključno vlogo pri tem.  Skupaj z UNESCO in Education International je OECD začel kampanjo, da bi izvedel več o tem, kako učitelji učence opolnomočijo glede podnebnih ukrepov. Pogovori o poučevanju za podnebne ukrepe skupaj združujejo nekaj navdihujočih in inovativnih glasov učiteljev za razpravo o pomembnih vprašanjih o podnebnem izobraževanju.

Učitelji z vsega sveta so svoja spoznanja o poučevanju za podnebne ukrepe delili z UNESCO, OECD in Education International na platformi Global Teaching InSights, kjer lahko tudi vi delite svoje poglede.

Pripravila: PV
Foto: globalteachinginsights.org