Nov glosar vseživljenjskega učenja

Nov glosar vseživljenjskega učenja

Platforma za vseživljenjsko učenje je, s podporo zunanjih strokovnjakov UIL UNESCO, EESC, Cedefop in Evropske komisije, zagnala nov projekt, v sklopu katerega oblikuje nov glosar vseživljenjskega učenja. Glosar bo združeval dogovorjene opredelitve, besede, okrajšave...