Platforma za vseživljenjsko učenje je, s podporo zunanjih strokovnjakov UIL UNESCO, EESC, Cedefop in Evropske komisije, zagnala nov projekt, v sklopu katerega oblikuje nov glosar vseživljenjskega učenja.

Glosar bo združeval dogovorjene opredelitve, besede, okrajšave ali kratice z navedbo izraza in njegovega polnega imena ali njegovega kontekstualnega pomena. Čeprav obstaja veliko opredelitev ključnih pojmov, so mnenja, da jih večina ne sledi revolucijam na področju izobraževanja in učenja. Zato zbirajo informacije od organizacij in institucij ter posameznikov, ki delajo na področju izobraževanja in usposabljanja, o različnih terminologijah in definicijah, ki se uporabljajo na tem področju. V ta namen so ustvarili vprašalnik, ki je sprejemal odgovore do 31. maja.

Za informacije o glosarju sledite objavam platforme.