Zavod Azum sporoča, da je v okviru projekta, ki ga sofinancira Bridge 47, katerega partner je tudi platforma SLOGA, izdal priročnik “Z gledališčem proti nasilju med zmenkanjem”.

Poslanstvo učiteljev in mladinskih delavcev je plemenito in njihovo delo neprecenljivo. Otrokom in mladim preskrbijo popotnico za vse življenje in jih poskušajo opolnomočiti, da se bodo znali soočati z različnimi situacijami, ki jih čakajo. Pogosto pa se morajo učitelji in mladinski delavci ukvarjati s preveliko količino administracije, namesto da bi lahko svojo energijo in voljo namenili izključno otrokom in mladim ter si pridobivali nova znanja in veščine v takšnem obsegu, kot bi si marsikdo od njih želel. Zato je nastal pričujoč priročnik, za katerega upamo, da bo koristil učiteljem in mladinskim delavcem, ki bodo z učenci, dijaki in uporabniki obravnavali temo nasilja med zmenkanjem.

Priročnik temelji na izkušnjah z izvedenih delavnic ter na povratnih informacijah s strani udeležencev in njihovih mentorjev/učiteljev.

»Rada bi sporočila, da so mi bile delavnice zelo všeč. Učenci so bili ves čas aktivni. Uporabljali ste različne pristope in jih znali motivirati. Predvsem pa je bila zanimiva tema, saj se o teh stvareh še premalo govori. Veliko situacij, ki so v bistvu nasilne ali prikrito nasilne, učenci ne poznajo, ker se ne zavedajo, da se jim dogaja nekaj, kar sodi v to skupino. Mislim, da je to delo spodbudilo učence k razmišljanju, večji pozornosti in drugačnemu ravnanju v vsakdanjem življenju predvsem v odnosu do sošolcev, vrstnikov.« (M. G., učiteljica slovenskega jezika)

Priročnik si lahko naložite na spodnji povezavi. Veselilo nas bo, če nam boste sporočili svoje odzive.

Z gledališčem proti nasilju med zmenkanjem


Projekt Bridge 47 sooblikuje in izvaja 15 evropskih in globalnih organizacij civilne družbe, med njimi je tudi platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da s pomočjo globalnega učenja prispeva k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.