Humanitarno društvo ADRA Slovenija je v tednu vode, ki je potekal med 26. in 31. avgustom, izvedlo delavnice globalnega učenja na temo čiste pitne vode in njenega pomanjkanja ter ustreznih sanitarij. Delavnice, ki so del projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., so potekale v luči uresničevanja šestega cilja trajnostnega razvoja. Niza delavnic, ki so potekale na Ptuju in v Dupleku, se je udeležilo več kot 60 otrok in mladostnikov.

Združeni narodi, mednarodna organizacija v kateri je 193 držav, so sprejeli cilje do 2030, ki naslavljajo probleme v svetu in jih želijo odpraviti. S temi cilji se trudimo zagotoviti dostojno življenje za vse ljudi na svetu. ADRA Slovenija seje na delavnicah posvetila vodi, dostopu do vode in varčevanju z vodnimi viri.

V Sloveniji imamo vsi dostop do pitne vode in to je naša pravica. Tudi v naši ustavi imamo zapisano, da je dostop do vode človekova pravica, ki jo morajo imeti vsi. Toda zaradi onesnaževanja vode, pomanjkanja dežja, pretirane porabe vode nimajo vsi na svetu dostopa do čiste pitne vode. Pravzaprav vsak 9 človek na svetu nima dostopa do pitne vode, pa čeprav je ¾ naše Zemlje prekrite z vodo. Na žalost pa je večina te vode slane in take vode ne moremo piti niti ljudje niti živali.

Oskrba s pitno vodo zaradi suš in prevelike porabe vodnih zalog postaja vse bolj kritična, medtem ko povpraševanje po njej zaradi umetnega namakanja, urbanizacije, industrializacije in vedno večje porabe posameznikov še naprej narašča. Eden izmed razlogov za pomanjkanje vode je tudi naša neučinkovitost pri naši uporabi vode. V Sloveniji v povprečju na dan vsak prebivalec porabi 155 L vode, v Ameriki jih vsak porabi 200 litrov. Poleg manjšanja količine vode se po vsem svetu dramatično slabša tudi njena kakovost, ki je ključ do dobrega zdravja in pravilne prehrane. Vsaj 40 držav sveta pa bo leta 2025 trpelo zaradi pomanjkanja vode. Posebej ogrožene pa so države Afrike in Bližnjega vzhoda.

Udeleženci delavnic so spoznali tudi krizo s pitno vodo, ki jo doživlja Južnoafriška republika.  Podnebne spremembe ključno vplivajo na zalogo pitne vode, pomanjkanje padavin zadnja tri leta v Južnoafriški prestolnici je pripeljalo do vodne krize. Cape Town bi lahko postala prva prestolnica, ki bi ostala brez pitne vode. Mesto je sprejelo vrsto ukrepov, da bi kar se da dolgo vzdrževali raven pitne vodne nad kritično mejo. Ukrepi so naprave za razsoljevanje, programi recikliranja vode ter omejitve porabe vode na dan. Porabo vode na prebivalca pa so v začetku februarja 2018 znižali na 50 litrov na dan. Omejitve so prav tako postavili za številčne turiste v mestu. Dan 0, ko bo zmanjkalo vode v mestu je bil predviden za april 2018, kasneje zaradi ostrejših ukrepov je bil premaknjen na 4. junij 2018. In takrat ko bi nastopil DAN 0 bi se poraba vode zmanjšala na 25 litrov na prebivalca na dan. Cape Town ima ene najboljših mehanizmov za varčevanje z vodo na svetu, pa vendar zaloge zelo trpijo zaradi vladnih kvot, ki so namenjene vzdrževanju kmetijstva. Danes je DAN 0 zaradi ugodnega vremena in varčevanja z vodo premaknjen na 2019. Sedaj je v mestu omejena poraba vode na 50 l na dan.


Delavnice globalnega učenja so bile izveden v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve.
Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

Logo MRSLOGO BARVNI RGB_belo ozadje_TRAJNOSTNO_LOKALNO_GLOBALNOlogo_Sloga1