V začetku oktobra smo v Sloveniji začeli z izvajanjem programa GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment). Gre za mednarodni program za opazovanje Zemlje, ki že od leta 1994 poteka pod okriljem ameriške agencije NASA.

Program združuje učence, učitelje in znanstvenike s skupnim poslanstvom: spodbujati poučevanje ter učenje o znanosti, izboljševati okoljsko pismenost in varovanje okolja in spodbujati znanstvena odkritja. Po svetu v programu GLOBE sodeluje že 126 držav, vključenih je več kot 37.000 šol in več kot 42.000 učiteljev, ki so s svojimi učenci opravili že več kot 208 milijonov okoljskih meritev.

V Sloveniji program GLOBE po naročilu in s sofinanciranjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport izvaja Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) kot nacionalni koordinator za Slovenijo v sodelovanju s programom Ekošola, ki v programu GLOBE v Sloveniji sodeluje kot partner za implementacijo v šolah.
Program s pomočjo jasnih protokolov (preizkušenih s strani res številnih učiteljev in znanstvenikov po svetu) na eni strani vodi učitelje in učence vseh starosti pri opazovanju okolja ter zapisovanju opažanj in meritev, na drugi strani pa omogoča znanstvenikom črpanje in uporabo podatkov iz obsežne svetovne baze, ki jo učenci in učitelji soustvarjajo.

Posebno privlačnost programu daje tudi povezanost z vesoljsko tehnologijo, saj številne meritve lahko primerjamo s podatki, ki jih izmerijo sateliti, na GLOBE dogodkih pa redno sodelujejo tudi znanstveniki NASA in drugi strokovnjaki.

Več informacij o programu: https://www.globe.gov/

Pripravila: PV
Foto: GLOBE