Izšla je zagovorniška publikacija o potrebnih kompetencah za doseganje cilja 4.7 trajnostnega razvoja z naslovom Transformative Competencies – How to Define and Implement Competencies for SDG Target 4.7, ki  jo je v sklopu projekta Bridge 47 napisala Johanna Helin.

Potreba po opredelitvi transformativnih kompetenc, potrebnih za izgradnjo trajnostne in pravične prihodnosti, je postala nujnejša s sprejetjem cilja 4.7 v okviru ciljev trajnostnega razvoja. Cilj je zgodovinski, saj se prvič pomen transformativnega izobraževanja priznava na svetovni ravni. Vendar je cilj težko doseči, saj ne določa “znanja in spretnosti, potrebnih za spodbujanje trajnostnega razvoja”.

Ta publikacija je del serije publikacij projekta Bridge 47, ki so nastale z namenom podpore zagovorništvu cilja 4.7 ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030 v evropskih in svetovnih politikah. Ustvarjene so tako, da spodbujajo razpravo in predstavljajo avtorjev pogled na izbrano temo.

Publikacija: Transformative Competencies for SDG Target 4.7

Pripravila: PV
Foto: Bridge 47


Projekt Bridge 47 sooblikujejo evropske in globalne civilnodružbene organizacije, med njimi je tudi Platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da bi ta s pomočjo globalnega učenja prispevala k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Izražena stališča ne predstavljajo stališč Vlade RS in/ali Evropske unije.