Teden globalnega učenja (TGU) je svetovna pobuda za ozaveščanje in poziv k skupnemu premisleku o našem svetu. Gre za svetovno kampanjo, ki jo izvajata Center Sever-Jug pri Svetu Evrope in Mreži za globalno učenje v okviru projekta  iLEGEND III sofinanciranega s strani Evropske unije in Sveta Evrope. Namen projekta je ozaveščanje o globalnem izobraževanju kot orodju za solidarnost in prispevanje k bolj trajnostnemu, miroljubnemu in pravičnemu svetu.

Od leta 1999 dalje je Teden globalnega učenja vsakoletni dogodek, ki ga pod okriljem Centra Sever-Jug organizirajo države članice Sveta Evrope. V tem tednu se v številnih evropskih državah zvrstijo številni dogodki namenjeni vprašanjem družbene izključenosti, globalne nepravičnosti in globalne solidarnosti. Platforma SLOGA je nacionalna koordinatorica Tedna globalnega učenja v Sloveniji od leta 2006.

Osrednja tema letošnjega Tedna globalnega učenja, ki tradicionalno poteka vsak tretji teden v novembru, je: “Mir za planet. Planet miru“.  Od 13. do 19. novembra 2023 bosta Center Sever-Jug Sveta Evrope in Mreža za globalno učenje praznovala sposobnost globalnega učenja za soočanje s kompleksnostjo sveta in odziv na njegovo medsebojno povezanost.

Mednarodni dogodek ponuja neskončno možnosti za sodelovanje. Njegov cilj je razvijanje učnih skupnosti za aktivno globalno državljanstvo. V tem tednu se v mnogih evropskih državah zvrstijo številne aktivnosti namenjene vprašanjem družbene izključenosti, globalne nepravičnosti in solidarnosti.

Teden globalnega učenja praznujemo že več kot 20 let. Zaradi skupnih prizadevanj je bilo v tem času ustvarjenih veliko dosežkov, žal nekatere ovire pri reševanju globalnih vprašanj še vedno ostajajo. Izzivi današnjega sveta so zelo raznoliki in bolj kot kdaj koli prej zahtevajo kritično razmišljanje, solidarnost ter odpornost kot bistvene elemente globalnega državljanstva.

PRIDRUŽITE SE NAM!

Če potrebujete navdih, si lahko ogledate dogodke iz preteklih let: 2022; 2021; 2020.

Vsaka aktivnost, ki prispeva k Agendi 2030 je lahko del dogodka. Namen vseh aktivnosti je predstaviti pomen globalnega učenja za doseganje uravnoteženega in trajnostnega razvoja sveta. Več informacij o letošnjem TGU bo objavljenih do septembra na spletni strani Centra Sever-Jug in na naši spletni strani.

“Globalno izobraževanje je izobraževanje, ki ljudem omogoča, da kritično razmišljajo o svetu in svojem mestu v njem, da odprejo oči, srca in misli za realnost sveta na lokalni in globalni ravni. Omogoča ljudem, da razumejo, si predstavljajo, upajo in ukrepajo za vzpostavitev sveta socialne in podnebne pravičnosti, miru, solidarnosti, pravičnosti in enakosti, planetarne trajnosti in mednarodnega razumevanja. Vključuje spoštovanje človekovih pravic in raznolikosti ter dostojno življenje za vse, zdaj in v prihodnosti.”

Evropska deklaracija o globalnem izobraževanju do leta 2050 (Dublinska deklaracija)

Kaj je Agenda 2030 in kaj so cilji trajnostnega razvoja?

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

TLG II logotip SLOGA, TLG II, MRS