Poročilo Citizenship and Lifelong Learning Monitor 2020 izšlo

Poročilo Citizenship and Lifelong Learning Monitor 2020 izšlo

Monitor državljanstva in vseživljenjskega učenja je letno poročilo fundacije SOLIDAR o spremembah na nacionalnih in evropski ravni na področju državljanske vzgoje in vseživljenjskega učenja. Monitor temelji na treh tematskih področjih: Zagotavljanje, da ljudje...
Solidar : publikacija »Citizenship and Lifelong Monitor 2019« kmalu zunaj

SOLIDAR: Citizenship and Lifelong Learning Monitor 2018

SOLIDAR, evropska mreža civilnodružbenih organizacij (CSOs), ki delajo za napredek socialne pravičnosti v Evropi in po svetu, je objavila poročilo o vseživljenjskem učenju in državljanstvu za leto 2018 »Citizenship and Lifelong Learning Monitor 2018«. V zadnjih letih...