SOLIDAR, evropska mreža civilnodružbenih organizacij (CSOs), ki delajo za napredek socialne pravičnosti v Evropi in po svetu, je objavila poročilo o vseživljenjskem učenju in državljanstvu za leto 2018 »Citizenship and Lifelong Learning Monitor 2018«.

V zadnjih letih je bil svet priča močnim vplivom populističnih politik. V Evropski uniji se je ta porast nacionalizma in populizma prevedel v odhod stare države članice iz unije,  in napori »iliberalnih« držav proti civilni družbi je morda vplivalo na spremembe, ki so se že kazale v majskih volitvah v Evropski parlament. Medtem, ko se sooča z vprašanji, kako se ukvarjati z ekstremističnimi strankami in njihovimi voditelji_cami, je EU pred volitvami maja 2019 vseeno poskušala ustaviti potencialne konflikte na mirne načine in s promocijo participacije državljank_ov, da bi združila ljudi kljub skrajno desničarskim izzivom.

Da bi pripravila državljanke_e za krepitev in ključnih evropskih demokratičnih vrednot se je unija zavezala k promociji državljanstva skozi izobraževanje, potem ko so se ministri_ce sestali_e marca 2015 v Parizu za uskladitev skupnih ciljev. Če je majsko poročilo Solidar iz leta 2017 temeljilo na treh izzivih iz deklaracije, je tokratni monitor ciljal dlje, na razumevanje procesov in metod za promocijo državljanskega izobraževanja v Evropi, ki se izvaja skozi neformalno izobraževanje.

To poročilo prispeva k nadaljnjem raziskovanju razmerja med državljanskim in vseživljenjskim učenjem ter rezultatih politik v in izven šolskih učilnic v številnih evropskih državah. Z mapiranjem različnih pristopov, ki so jih članice fundacije SOLIDAR uporabile za promocijo vrednot EU v povezavi z državljansko vzgojo in vseživljenjskim učenjem za večjo demokratično participacijo državljank_ov, bodo rezultati razširjeni med evropskimi in nacionalnimi oblikovalci politik in ponujajo vrsto dobrih praks za uporabo in prenos med mrežami. Forum SOLIDAR za izobraževanje in vseživljenjsko učenje bo nadaljeval z delom na tej temi in razvijanjem dolgoročnih zagovorniških strategij za civilnodružbene organizacije z nacionalnimi oblastmi in tistimi na EU ravni, da bi se vplivalo na debate in revizije nacionalnih učnih načrtov in izobraževalnih sistemov.

Poročilo lahko v angleščini preberete tukaj.