Monitor državljanstva in vseživljenjskega učenja je letno poročilo fundacije SOLIDAR o spremembah na nacionalnih in evropski ravni na področju državljanske vzgoje in vseživljenjskega učenja.

Monitor temelji na treh tematskih področjih:

  1. Zagotavljanje, da ljudje pridobijo državljanske in medkulturne kompetence.
  2. Izboljšanje kritičnega mišljenja in medijske pismenosti, zlasti glede uporabe interneta in družabnih medijev.
  3. Spodbujanje medkulturnega dialoga.

Poročilo, s strukturiranjem podatkov iz študij primerov iz devetih držav – Hrvaške, Srbije, Severne Makedonije, Poljske, Estonije, Švedske, Italije, Španije in Francije – po treh temah, opredeljuje trende v načinu, kako javni organi in organizacije civilne družbe ponujajo in podpirajo državljansko vzgojo.

Letošnja izdaja je izšla v času pandemije covid-19 in podnebne krize. Obe vprašanji sta jasno pokazali, da je za dosego digitalnih in zelenih prehodov treba negovati kompetence globalnega učenja vseh učečih se.

Poročilo opozarja, da globalno učenje ni vključeno v formalno izobraževanje, medtem ko se je financiranje zanj povečalo, vendar le postopoma. Globalno učenje ni dodaten predmet v šolah in hkrati ni predmet celotnega procesa vseživljenjskega učenja. Za zdaj je globalno učenje večinoma omejeno na izobraževanje in vzgojo za trajnostni razvoj.

Številne organizacije civilne družbe promovirajo to temo veliko bolj aktivno kot javne oblasti, saj nudijo široko paleto strokovnega znanja in različnih učnih projektov zunaj formalnih meja izobraževanja.

Preberite celotno poročilo

Pripravila: PV