Znani rezultati za lokalne akcije projekta LADDER

Znani rezultati za lokalne akcije projekta LADDER

Znani so rezultati poziva za sofinanciranje projektov globalnega učenja na lokalni ravni za nevladne organizacije, ki je potekal v sklopu projekta LADDER. Žirija je med prijavljenimi projekti iz Slovenije izbrala projekt Humanitarnega društva ADRA Slovenija. Projekti...
Znani rezultati za lokalne akcije projekta LADDER

Razpis LADDER za področje globalnega učenja v Sloveniji

Projekt LADDER razpisuje razpis za področje globalnega učenja za nevladne organizacije za izvedbo na lokalni ravni. Projekti se morajo dotikati globalnega učenja, ozaveščanja javnosti in udejstvovanja za razvoj in bodo del programa Grass Root Actions on Development...