Projekt LADDER razpisuje razpis za področje globalnega učenja za nevladne organizacije za izvedbo na lokalni ravni. Projekti se morajo dotikati globalnega učenja, ozaveščanja javnosti in udejstvovanja za razvoj in bodo del programa Grass Root Actions on Development Education”.

Njihov namen bo dvigovanje ozaveščenosti javnosti o temah globalnega razvoja, spodbujanje globalnega državljanstva in globalnega učenja.

Podprli bodo mikro projekte s konkretnimi rezultate, ki bodo za zgled in navdih državljanom, nevladnim organizacijam in lokalnih oblastem o tem, kako ustvariti konstruktivne in k rezultatom usmerjene dejavnosti.

Prijavljeni projekti so lahko v vrednosti 2000 € do 6000 €, aktivnosti lahko trajajo 5 mesecev, do 15. septembra 2017.

Rok za prijave 5. marec 2017.

Več o projektu LADDER, katerega partner je tudi platforma SLOGA, na spletni strani.

Več informacij o razpisu.