Priročnik  Anna Lindh za medkulturno državljanstvo v evro-sredozemski regiji je prvi svoje vrste, ustvarjalci  v Mediteranski regiji in Evropi so ga razvijali tri leta. To je orodje za podporo učenju z mladimi, ki se osredotočajo na znanje in sposobnosti, da igrajo aktivno vlogo v družbenem življenju na lokalni in mednarodni ravni.

Priročnik zajema teoretične in praktične vidike medkulturnega učenja državljanstva, vključno s praktičnimi primeri dobrih praks iz celotne sredozemske regije.

Priročnik lahko dobite na tej povezavi.