Platforma SLOGA je 22. maja 2019 Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport poslala pobudo, s katero pozivamo k umestitvi globalnega učenja v novo Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju.

»Veseli nas, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pričelo z vključujočim procesom oblikovanja nove Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, ki skozi posvetovanja omogoča prepoznavanje ključnih potreb našega izobraževalnega sistema ter družbe za zagotavljanje kakovostnega, vključujočega in trajnostno naravnanega izobraževalnega sistema.

Ministrstvo pozivamo, da ustrezno umesti globalno učenje v novo Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji. Z umeščanjem globalnega učenja bomo začeli izpolnjevati številna priporočila na mednarodni in nacionalni ravni, kot tudi zagotovili vključujoče in trajnostno izobraževanje za vse. Namen globalnega učenja, kot vseživljenjskega procesa učenja in delovanja, je namreč v poudarjanju posameznikove soodvisnosti in njegove vpetosti v globalno dogajanje.«

Celotna utemeljitev in poziv