V Strasbourgu v Franciji je 2. junija 2022 potekalo letno srečanje mreže za globalno učenje pri Centru Sever Jug Sveta Evrope. Udeležila se ga je tudi slovenska predstavnica v mreži. Namen srečanje je oceniti izvedene aktivnosti v preteklem letu in začrtati dejavnosti v letu 2022.

Srečanje mreže je potekalo ob robu vseevropskga kongresa za globalno učenje. Namen srečanje je bilo evalvirati izvedene aktivnosri v preteklem letu (predvsem Teden globalnega učenja), izpeljan kongres za globalno učenje, evalvacija programa iLegend II in drugo. Strokovnjaki, ki prihajajo iz vladnih, nevladnih in akademskih vrst, so začrtali še preostale dejavnosti v tem letu – usposabljanje mreže in Teden globalnega učenja 2022, hkrati pa so začeli z oblikovanjem programa iLegend III, ki se bo pričel s koncem leta.

Pripravila: PV


Platforma SLOGA je partner projekta #ClimateOfChange, ki ga sooblikuje in izvaja 16 evropskih organizacij civilne družbeCilj projekta je prispevati k dvigu ozaveščenosti evropskih državljanov in njihovega kritičnega razumevanja migracij, ki jih povzročajo podnebne spremembe kot eden največjih izzivov današnjega soodvisnega sveta. Projekt sofinancirata Razvojni program Evropske komisije za izobraževanje in ozaveščanje (DEAR) in Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Evropske unije in/ali Vlade Republike Slovenije.