Vseevropski kongres o globalnem učenju Sveta Evrope, ki ga organiziral Center Sveta Evrope Sever-Jug in njegovi partnerji, je v Strasbourgu v Franciji potekal od 31. maja in 1. junija 2022. Med povabljenimi je bila tudi vodja prodročja za globalno učenje pri Platformi SLOGA.

Kongres je v hibridnem okolju združil deležnike v globalnem učenju, zlasti mednarodne organizacije, vlade, parlamentarce, lokalne in regionalne oblasti, organizacije civilne družbe, pa tudi pedagoge iz Evrope in širše.

Namen vseevropskega kongresa o globalnem učenju je bil s pristopom sodelovanja olajšati proces medsebojnega učenja, ki vodi do sklopa strateških priporočil, ki spodbujajo usklajevanje zagovorništva globalnega učenja, krepitve zmogljivosti in ozaveščanja na lokalni in nacionalni ravni ter znotraj evropskih in mednarodnih institucij. Namen kongresa je bil oceniti in okrepiti globalne učne načrte in razvoj politike v Evropi ter poudariti njegov pomen za izvajanje Agende 2030 za trajnostni razvoj in ciljev trajnostnega razvoja ter njen pomen za ublažitev trenutnih izzivov po pandemiji COVID-19, hkrati pa prispevati k povečanju zavezanosti Evropejcev globalnemu učenju in krepitvi večje odpornosti v času krize.

Dvajset let po vseevropskem kongresu v Maastrichtu in deset let po Priporočilu Sveta Evrope o izobraževanju za globalno soodvisnost in solidarnost je treba razmisliti in olajšati dialog o dosežkih v svetovnem izobraževanju, upoštevati spreminjajoče se realnosti in obravnavati socialne, gospodarske in okoljske izzive.

Več informacij

Pripravila: PV


Platforma SLOGA je partner projekta #ClimateOfChange, ki ga sooblikuje in izvaja 16 evropskih organizacij civilne družbeCilj projekta je prispevati k dvigu ozaveščenosti evropskih državljanov in njihovega kritičnega razumevanja migracij, ki jih povzročajo podnebne spremembe kot eden največjih izzivov današnjega soodvisnega sveta. Projekt sofinancirata Razvojni program Evropske komisije za izobraževanje in ozaveščanje (DEAR) in Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Evropske unije in/ali Vlade Republike Slovenije.