Na strani Centra Sever-Jug se nahaja baza, katere namen je olajšati izmenjavo dobrih praks. Baza vključuje prelomne projekte z dokazanim uspehom na področju globalnega učenja in krepitve vloge žensk.

Projekti, ki se nahajajo v bazi, se nanašajo na dejavnosti ozaveščanja ali pedagogike, primerni pa so tudi za druge vrste pobud na področju zagovorništva, krepitve zmogljivosti in mreženja.

Prispevate lahko tudi sami tako, da centru pošljete informacije o svojih  projektih in drugim organizacijam pomagate s svojimi zgodbami in izkušnjami:

Obrazec za projekte s področja krepitve vloge žensk.

Obrazec za projekte s področja globalnega učenja.

Slika: Center Sever – Jug