Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sta skupaj s partnerji, med katerimi je bila tudi platforma SLOGA, 16. 5. 2018 na Brdu pri Kranju organizirala Nacionalni forum o globalnem učenju ter vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj. Domači in tuji strokovnjaki, predstavniki vladnih in nevladnih organizacij ter vzgojno-izobraževalnih zavodov so razpravljali o pomenu in različnih vidikih globalnega učenja ter vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. Forum je potrdil potrebo po krepitvi tega področja in veliko zanimanje številnih in raznovrstnih deležnikov. Na forumu je imela aktivno vlogo tudi platforma SLOGA.

Minister za zunanje zadeve Karl Erjavec je v svojem uvodnem nagovoru poudaril pomen globalnega učenja za Ministrstvo za zunanje zadeve. Dejal je, da je globalno učenje naša naložba v prihodnost, naš prispevek k zmanjševanju revščine in neenakosti, trajnostnemu razvoju z gospodarskega, družbenega in okoljskega vidika ter k spoštovanju človekovih pravic. Državna sekretarka z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport dr. Andreja Barle Lakota je izpostavila pomen in vlogo vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj kot enega temeljnih ciljev vzgoje in izobraževanja v RS, ki je v šolski zakonodaji zapisan od leta 2008, v šolskem vsakdanu pa se uresničuje s široko in kompleksno paleto aktivnosti. Poudarila je potrebo po pregledni in celoviti analizi stanja na tem področju ter posodobitvi obstoječih nacionalnih Smernic vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj iz leta 2007. Uvodnima nagovoroma se je pridružila direktorica Evropske mreže za globalno učenje (GENE) Luisa Teotónio Pereira, ki je predstavila delo Evropske mreže za globalno učenje in poudarila, da gre pri globalnem učenju ter vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj za učenje in razumevanje sveta, v katerem živimo, za sprejemanje odločitev, ki lahko prispevajo k boljšemu svetu za nas vse.

V nadaljevanju je sledila strokovna razprava o različnih konceptih na obravnavanem področju. Nadaljnje interaktivne razprave so ponudile medsebojno spoznavanje ključnih akterjev in njihovih aktivnosti ter izzivov, s katerimi se soočajo na področju globalnega učenja ter vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. Ugotovljeno je bilo, da je v Sloveniji veliko različnih akterjev, ki se na različne načine ukvarjajo z obravnavanimi tematiki. Zadnji del foruma je bil namenjen vprašanju vrednot znanj in spretnosti, ki so nujna za bolj strpno, pravično, solidarno in trajnostno delovanje vseh. Razprava je izpostavila pomen integriranega in celostnega pristopa pri uresničevanju ciljev vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj ter globalnega učenja, pri čemer je za učenje in razvoj vrednot, znanj in spretnosti pomembno, da so te vgrajene tudi v samo vsakdanje življenje vrtca in šole, ne le v pouk o vsebinah.

Platforma SLOGA je na forumu aktivno sodelovala, direktor Albin Keuc pa je v v nagovoru z naslovom Globalno učenje za lokalne potrebe predstavil pogled in dejavnosti nevladnih organizacij na področju. Celoten posnetek nagovora.

Forum, ki se ga je udeležilo 140 udeležencev, je potrdil veliko zanimanje za to področje s strani najrazličnejših organizacij in posameznikov ter potrebo po tovrstnih razpravah. Hkrati je ponudil odlično priložnost za mreženje, saj je združil tako akademsko sfero, učiteljice in učitelje, nevladne organizacije, vladne službe, mladinske organizacije, ministrstva in druge vladne službe kot tudi predstavnike podjetij.

Poleg obeh ministrstev so pri organizaciji foruma sodelovali še Zavod RS za šolstvo, Center za evropsko prihodnost, društvo Humanitas, Forum za enakopraven razvoj, Platforma nevladnih organizacij SLOGA in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO. Forum je del programa podpore mreže GENE, ki ga sofinancira Evropska komisija. V okviru programa podpore bodo v letošnjem letu izvedene še druge aktivnosti, ki bodo prispevale k razvoju področja v Sloveniji