Slovenska karitas je v okviru projekta MIND – »Migracije.Povezanost.Razvoj.« pripravila didaktična gradiva globalnega učenja, namenjena dijakinjam in dijakom srednjih šol ter učenkam in učencem zadnje triade osnovnih šol.

Skozi delavnice, ki jih profesorji in profesorice, učitelji in učiteljice lahko izvajate sami, predvsem pri družboslovnih predmetih in razrednih urah, se bodo mladi spoznali s tematiko migracij v povezavi z globalnim trajnostnim razvojem. Razmišljali bodo o tem, kaj jim pomeni dom, kaj so migracije, kakšni so vzroki in posledice migracij, o sprejemanju ljudi, ki prihajajo iz različnih držav in kulturnih okolij ter o tem kako migranti s svojim delom, veščinami in kulturo prispevajo k razvoju držav, v katere so se priselili. Seznanili se bodo tudi s cilji trajnostnega razvoja in jih povezali z migracijami.

Več na spletni strani Slovenske karitas.

Mobilna izobraževalna razstava

V okviru istega projekta je Slovenska karitas  pripravila mobilno izobraževalno razstavo Cilji trajnostnega razvoja, ki od leta 2019 potuje po različnih institucijah in ustanovah po Sloveniji, zlasti po knjižnicah in zdravstvenih domovih.