Na voljo je slovenski prevod UNESCO publikacije Education for Sustainable Development, A roadmap – ESD for 2030. Kažipot VITR za 2030 opredeljuje nujne izzive, s katerimi se sooča naš planet, ter raziskuje nadaljnje korake UNESCA pri odzivanju nanje s pomočjo vzgoje in izobraževanja z novimi poudarki in prednostnimi nalogami.

Sprejet je bil izvedbeni okvir Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj: Uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja (VITR za 2030), ki na poti uresničevanja Agende 2030 in njenih 17-ih ciljev nadaljuje in nadgrajuje prizadevanja Globalnega akcijskega programa (GAP) (2015–2019). VITR za 2030 je bil sprejet z namenom povečati prispevek vzgoje in izobraževanja h gradnji pravičnejšega in bolj trajnostnega sveta.

VITR za 2030 bo pospešil delovanje na petih prednostnih področjih ter s tem poudaril nadaljnjo ključno vlogo VITR pri uspešnem doseganju 17-ih CTR in veliki preobrazbi tako na ravni posameznikov kot družbe, ki jo zahteva naslavljanje nujnih trajnostnih izzivov.

UNESCO je vodilna agencija Združenih narodov na področju vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (VITR) vse od pobude ZN Desetletje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (2005––2014). VITR je splošno priznan kot sestavni del Agende 2030, zlasti v povezavi s 4. ciljem trajnostnega razvoja (CTR 4), in ima ključno vlogo pri uresničevanju vseh drugih CTR.

Kažipot VITR za 2030

Pripravila: PV