Focus, društvo za sonaraven razvoj je izdalo priročnik Sadje naj bo pravično!, ki nas na krilih tropskega sadja popelje na potovanje po dobavnih verigah, kjer se lahko vživimo v različne vloge, razmišljamo in raziskujemo na podlagi dostopnih informacij ter se sprehodimo skozi čas. Sadje v priročniku postane orodje za razmislek o vlogi posameznika v družbi ter o pomenu globalnih odnosov in lokalnih rešitev.

V priročniku predstavljajo sadje skozi zgodovinsko perspektivo, se posvetijo načinom pridelave in izpostavijo zanimivosti. Predstavljajo tudi ozadja trgovine s tropskim sadjem ter predlagajo aktivnosti, ki jih lahko izvedete v različnih časovnih obdobjih, s slikovnim materialom in navodili za izvedbo. Aktivnosti lahko prilagodite glede na interes, starost ter vsebinske poudarke posameznih predmetov (ali tematskih dni).

Za sadje smo se odločili, saj nas spremlja vsaki dan. Sploh v zimskih mesecih pa nas pogosto spremlja tudi tropsko sadje. V svetovnem merilu so najbolj priljubljen sadež ravno banane. Zelo radi jih imamo tudi v Evropi, kjer sicer največ pojemo jabolk, banane pa jim sledijo na drugem mestu. To pa ob dejstvu, da pri nas ne rastejo. Raziskave v okviru projekta, pa tudi druge, opozarjajo na množične kršitve človekovih in delavskih pravic ter okoljskih standardov vzdolž dobavnih verig, še posebej na plantažah.

Ker želijo, da se tako multiplikatorji (učitelji) kot tudi mladi ljudje zavedajo, kako pomembni so načini pridelave sadja, kilometri, ki jih sadeži prepotujejo, razmere, v katerih kmetje in delavci sadje pridelujejo, ter odnosi v verigah preskrbe s hrano približati, vas društvo Focus (in tudi SLOGA) k uporabi priročnika »Sadje naj bo pravično!«.

Priročnik je nastal kot plod sodelovanja med društvom Focus in zadrugo Buna. Cilj kampanje Sadje naj bo pravično! je izboljšati delovne pogoje za stotine delavcev, ki pridelujejo, obirajo in pakirajo tropsko sadje, ki ga vsakodnevno kupujemo v trgovinah, ob hkratnemu zmanjšanju negativnih vplivov na okolje. S tem namenom so SE združile moči nevladne organizacije iz Evropske unije ter organizacije malih kmetovalcev in sindikatov delavcev na plantažah v Afriki, Latinski Ameriki in na Karibih.