Priročnik naslavlja trajnostni razvoj na področju visokega šolstva s celostnega vidika, obravnava pomanjkljivost objav na to temo. Ponuja edinstven pregled, kaj univerze po vsem svetu delajo za izvajanje trajnostnega razvoja (tj preko učnega načrta inovacij, raziskav, dejavnosti ali praktičnih projektov) in kako se njihova prizadevanja nanašajo na izobraževanje za trajnostni razvoj na univerzitetni ravni.
Priročnik zbira veliko informacij, idej, dobrih praks in izkušenj, pridobljenih v okviru izvedbe konkretnih projektov ter ocenjuje metodološke pristope k vključevanju tema trajnostnega razvoja v univerzitetne učnih načrtov. Dokumentira in objavlja pravo zakladnico praktičnih izkušenj trenutno na voljo v visokem šolstvu s področja trajnostnega razvoja.

Na voljo je tukaj.