Forum za enakopraven razvoj, članica Platforme SLOGA, je v sklopu projekta Climate of Change razvil nove karte, katerih namen je na zabaven in poučen način spodbuditi k razmisleku o podnebnih spremembah, ki so eden izmed najresnejših izzivov, s katerimi se svet trenutno spopada, ter o okoljskih migrantih, katerih število se bo po napovedih v prihodnje vedno bolj povečevalo.

Z igralnimi kartami se igralce opozori na velike in pospešene podnebne spremembe, ki se tičejo vseh nas, ne glede na to, kje živimo. Če želimo biti podnebju prijaznejši, moramo spremeniti dosedanje navade in ravnanja glede prevoza, nakupovanja, hrane, embalaže, uporabe energije ipd. Vsak mora opraviti svoje delo. Le tako bomo oblikovali prihodnost, v kateri nam ne bo grozilo vedno več in več posledic podnebnih sprememb ter posledično vedno več in več oseb, ki bodo zaradi ekstremnih vremenskih dogodkov morale zapustiti svoje domove.

Več informacij o kartah na info@forumfer.org.

Pripravila: PV
Foto: FER


Aktivnost je del projekta Climate of Change, ki ga financirata Ministrstvo RS za zunanje zadeve in Evropska unija. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Vlade Republike Slovenije in/ali EU.