V tokratni predstavitvi inovativnih metod globalnega učenja predstavljamo tri nove projekte.

Davčni detektiv

V organizaciji Financial Justice Ireland verjamejo, da je svet brez revščine in neenakosti možno doseči s pravičnim ter trajnostnim finančnim sistemom, ključnega pomena za dosega tega cilja pa je globalno učenje. Mnogim se zdi finančni sistem zapleten in verjamejo, da je za uspešno ukrepanje potrebno sodelovanje strokovnjakov, zato ne vidijo možnosti za spremembe na področju, ki je ključnega pomena za pravičnost in enakost.

Osrednja točka dela organizacije je približati ljudem koncepte, kot so državni dolg in davki. Zato so s pomočjo projekta Bridge 47 preizkusili nov pristop: ustvarili so kratko spletno igro, ki pomaga ljudem razumeti utajo davkov.

Petki za dejstva

Petki za dejstva (Fridays for Facts) je projekt, katerega cilj je estonsko prebivalstvo ozaveščati o podnebnih spremembah. V sklopu projekta so organizirali seminarje, ki so bili zaradi pandemije COVID-19 preusmerjeni na splet, kar pa je organizatorjem omogočilo doseči večji krog ljudi.

S pomočjo spletnih seminarjev so raziskali številne teme, povezane s podnevnimi spremembami: biotska raznovrstnost, gozdarstvo, energetika, promet, ekonomija, mednarodno sodelovanje, podnebna pravičnost, krožno gospodarstvo, izobraževanje, finance, socialni sistem in kultura. V predavanjih so se osredotočali na tri vprašanja: kako je obravnavana tema povezana s podnebnimi spremembami, kako je povezana s človekovimi dejavnostmi in kaj je mogoče storiti v prihodnosti.

Odnos do globalnega učenja: Moje občutljivo učno potovanje

Kulturne izmenjave s posebnimi študijami ali praksami, in tudi zasebna potovanja, so dandanes izjemno intenzivna. Kljub temu se kritične perspektive sodelovanja juga in severa (oziroma severa in juga) pogosto prezrte. S tem so se spopadli v nemški organizaciji MeineWelt e.V. v sklopu projekta, ki so ga organizirali strokovnjaki z globalnega juga. Cilj projekta je obravnava postkolonialnih perspektiv v izobraževanju za razvoj.

Zaradi pandemije organizatorji delavnic v načrtovani obliki niso mogli izvesti. So pa uspešno prenesli koncept v spletno obliko, ki je udeležencem omogočil, da se niso »le« udeležili delavnice, temveč da so nadaljevali učni proces z refleksijo tudi naprej, prek spleta. Poleg tega spletna oblika omogoča nadaljevanje dela na konceptu in nalaganje dodatih vsebin ter učnih modulov.

Za več informacij o projektih vabimo k ogledu spletne strani projekta Bridge 47.

Slika: projekt Odnos do globalnega učenja


Projekt Bridge 47 sooblikuje in izvaja 15 evropskih in globalnih organizacij civilne družbe, med njimi je tudi platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da s pomočjo globalnega učenja prispeva k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.